Benefits of Jaggery

Benefits of Jaggery

Purified Jaggery which is washed well, does not increase Kapha to a large extent, increases volume of urine and faeces.
If it is not prepared properly, it causes intestinal worms, increases chances of Kapha disorder in marrow, blood, fat tissue and muscles.
Old jaggery is good for heart and should be consumed. Freshly prepared jaggery increases Kapha and causes indigestion.

Deworming as per Ayurveda

जंत किंवा कृमी हे लहान मुलांतील आजाराचे महत्वाचे कारण आहे. आपण मुलांचे व त्यांच्या जिभेचे स्वादिष्ट चवदार पदार्थांसह सर्व शक्य ते लाड पुरवतो. पण हे लाड पुरवताना, बऱ्याचदा शरीराला (पचनसंस्थेला) होणाऱ्या त्रासाकडे दुर्लक्ष होते. मुलांनी दूध प्यावे यासाठी दुधामध्ये ऍड-ऑन म्हणून सामान्यतः चॉकलेट पावडर, साखर, बाजारातील इतर पदार्थ टाकले जातात. पण या गोड पदार्थांमुळे योग्य […]