Women’s Health and Ayurveda

Women’s Health and Ayurveda

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । यत्रैतास्तु न शोचन्ति ह्मप्रासीदन्ति वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ – मनु| 3|57 ज्या कुटुंबामध्ये महिला (आई, पत्नी, बहिण, मुलगी) या दुःखी राहतात, त्या कुटुंबाचा नाश होतो व ज्या परिवारात त्या सुखी राहतात, ते घर समृद्ध होते. आज जागतिक महिला दिन …. वरील श्लोकाप्रमाणे महिला सुखी राहण्यासाठी त्या निरोगी असणे आवश्यक […]