Qualities and Benefits of Curd

अम्लपाकरसं ग्राहि गुरुष्णं दधि वाताजित् ||
मेदः शुक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताग्निशोफकृत |
रोचिष्णु शस्तमरूचौ शीतके विषमज्वरे ||
पीनसे मूत्रकृच्छे च रूक्षं तु ग्रहणीगदे |
                       – अष्टांगहृदय सूत्रस्थान 5 – 29, 30, 31
दही चवीने व पाकाने आंबट असते, तसेच जड, उष्ण, स्तंभक, वातनाशक व रुचिकर असते. मेद, शुक्र, बल, कफ, पित्त, रक्त, अग्नि व सूज वाढविणारे असते.
तोंडाला चव नसणे, हिवताप, जुनाट सर्दी, लघवी होताना त्रास होणे या आजारांत पथ्यकारक आहे व लोणी काढले असता संग्रहणी वरही चालते.
Curd has sour taste, undergoes sour taste conversion after digestion, absorbent, useful in diarrhoea. Heavy to digest, hot in nature, balances Vata, Increases fat, semen, strength, Kapha, bleeding disorders, digestion strength and inflammation, Increases taste also.
Curd Useful in anorexia, chronic – recurrent fever, rhinitis, dysuria, malabsorption syndrome.